Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht gaat.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Praktijk

  1. Persoonlijke gegevens: Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer , geboorte-datum en BSN nummer. Deze gegevens heb ik nodig om rekeningen te kunnen sturen en contact met u op te nemen in het kader van behandeling en afspraken.
  2. Medische gegevens: Het gaat om gegevens die te maken hebben met uw klacht, zoals de aard en verloop ervan, maar ook uw algemene welbevinden of uw medische voorgeschiedenis.Deze gegevens zijn alléén bedoeld voor de behandelingen die ik geef in mijn praktijk. Ik verstrek ze alleen aan derden als dit in het belang is van de behandeling en met uw toestemming indien dit nodig is. 

Ik verwerk deze gegevens volgens het privacy- en data-veiligheidsbeleid en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook houd ik me aan de bewaartermijnen van deze wet. Uw gegevens bewaar ik dus niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

Als u een contact- of aanmeldingsformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Lekker slim eten nieuwsbrief

Op de website kunt u zich opgeven voor de lekker slim eten nieuwsbrief. De gegevens die u me dan versterkt zijn uw naam en email adres. Ik gebruik deze gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe lezingen en workshops. U ontvangt geen reclame of andere e-mails van me en ik deel u gegevens niet met derden. En mocht u de mails op termijn niet meer op prijs stellen, u kunt altijd via een afmeldknop onderin, aangeven dat u geen belangstelling meer hebt.


Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via uw profielpagina.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.


Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, bestaat na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons uiteraard altijd schriftelijk op de hoogte stellen als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Trea Schoonderwoerd – Stationsstraat 22 – 3451BX Vleuten


Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.