In ons lichaam is alles met elkaar verbonden.

Leefstijl, voeding, beweging, rust en stress spelen allemaal een rol –
zowel in het ontstaan van de klacht(en), als bij de oplossing ervan!

Elk behandelplan bij Trea steunt op evenwichtige voeding, een goede spijsvertering, balans in energie, gepaste vormen van beweging; samen zorgen deze voor het optimaliseren van de stofwisseling en verbeteren van de vitaliteit.

Hoe gaan we aan de slag?
Tijdens het eerste consult bespreken we uw persoonlijke situatie en brengen we in kaart welke klachten er zijn.
Door een uitgebreid vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en eventuele specifieke testen wordt duidelijk hoe deze klachten zich tot elkaar verhouden, vaak ligt hier een verstoring van de stofwisseling aan ten grondslag.

Gezondheidsklachten staan meestal niet op zichzelf
De meeste klachten ontwikkelen zich op de achtergrond om zich in de loop van de tijd ineens aan ons op te dringen. Op het moment dat een klacht zich openbaart zijn er vaak al een reeks van kleine merkbare of niet merkbare veranderingen in het lichaam gaande. Deze veranderingen en de in kaart gebrachte klachten vormen samen met uw leefstijl, voedings- en bewegingsgewoontes het uitgangspunt voor het behandelplan.

Vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten bespreken we hoe de aanpassingen en de behandeling in het dagelijks leven hebben uitgepakt. Zo nodig worden de adviezen aangepast, verscherpt of juist versoepeld en de acupunctuur geïntensiveerd. Het belangrijkste is eigenlijk dat u het zelf ervaart. Anderen gingen u voor en vonden een oplossing voor hun klachten.